Aktuellt

Nytt Bonuskort

2010-08-24

För att premiera våra trogna kaffekunder inför vi nu ett bonuskort som innebär att våra återkommande kunder får var 9:e kaffe gratis. Varje gång du köper antingen bryggkaffe eller kaffe på espressobönor (Latte, Cappucino, Mocca m.fl) så stämplar vi i kortet. När kortet är fullt bjuder vi på valfri kaffe och dessutom på en valfri bulle. Erbjudandet gäller både när du fikar i vår servering eller köper "take away"

Sedan tidigare har vi även vårt bonuskort som gäller för bröd där du får var 10:e matbröd gratis, detta är och har varit mycket uppskattat och de är därför vi nu inför fler kort för att premiera våra trogna kunder.

Såväl bonuskortet för kaffe som bröd gäller för inköp både hos oss på Linds och även på Café Gyllen på lilla torget.